News big of Index

Hình ảnh Pháp hội tại Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên ...

Ngày 27-09, Đức Pháp Vương đã chủ trì khóa lễ cúng dàng Hỏa tịnh, cầu nguyện 21 Lục Độ Phật Mẫu Tara và khóa lễ Hộ pháp Mahakali. Chương trình buổi chiều nổi bật với Vũ điệu Kim cương triệu thỉnh Tám Hoá thân ..

TRUYỀN THỪA NYINGMA

Truyền thừa phật pháp (news 1)

Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên - Trí Phật

Nhiều người cho rằng sinh nhật là sự nhắc nhở không mấy dễ chịu rằng mình đang già dần đi. Những người khác thì hoan hỷ vì sinh nhật đồng nghĩa với rất nhiều quà tặng. Với riêng tôi, sinh nhật là một ngày trọn vẹn niềm tri ân. Trong thời đại này, lòng trân trọng và niềm tri ân..

YOGA PHẬT HỌC

Yoga phật học (news4)

Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên - Trí Phật

Nhiều người cho rằng sinh nhật là sự nhắc nhở không mấy dễ chịu rằng mình đang già dần đi. Những người khác thì hoan hỷ vì sinh nhật đồng nghĩa với rất nhiều quà tặng. Với riêng tôi, sinh nhật là một ngày trọn vẹn niềm tri ân. Trong thời đại này, lòng trân trọng và niềm tri ân..

GIAO LONG VÕ ĐAO

Võ thuật - Việt nam (news5)

Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên - Trí Phật

Nhiều người cho rằng sinh nhật là sự nhắc nhở không mấy dễ chịu rằng mình đang già dần đi. Những người khác thì hoan hỷ vì sinh nhật đồng nghĩa với rất nhiều quà tặng. Với riêng tôi, sinh nhật là một ngày trọn vẹn niềm tri ân. Trong thời đại này, lòng trân trọng và niềm tri ân..

GÓC SUY NGẪM

Suy ngẫm (News 1)

Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên - Trí Phật

Nhiều người cho rằng sinh nhật là sự nhắc nhở không mấy dễ chịu rằng mình đang già dần đi. Những người khác thì hoan hỷ vì sinh nhật đồng nghĩa với rất nhiều quà tặng. Với riêng tôi, sinh nhật là một ngày trọn vẹn niềm tri ân. Trong thời đại này, lòng trân trọng và niềm tri ân..

BÀI ĐỌC NHIỀU

Truyền thừa pháp lý phật Nyingma 1

Võ tướng sử Việt – chính khí và tinh thần thượng võ

Truyền thừa pháp lý phật Nyingma 5

Phương pháp dạy một bài quyền Võ cổ truyền

Truyền thừa pháp lý phật Nyingma 4

Cần hiểu đúng về khái niệm Thập bát ban võ nghệ

Truyền thừa pháp lý phật Nyingma 2

Võ tướng sử Việt – chính khí và tinh thần thượng võ

Truyền thừa pháp lý phật Nyingma 3

Lịch sử nước đã tạo ra võ Ta và làm võ Ta phát triển